• Halmstads webbplatser

Tusen lyktor för barnens rätt

Det dags att återigen synliggöra barns röst i samhället med ljusmanifestationen Tusen lyktor. Den 24 november kommer lyktorna att lysa klockan 17.00–18.00 utanför Rådhuset på Stora torg.

Lyktorna är skapade av barn inom förskolan i Halmstad. Varmt välkommen!

Allsångskonsert

Det bjuds även på en allsångskonsert tillsammans med rösträttscoacherna Emilie Dybeck och Anna Lovdal. De arbetar med ett projekt som heter ”Rösträtt – sång på förskolan”. Det är ett nationellt projekt som handlar om att alla barn ska få möjlighet att sjunga efter sina fysiska förutsättningar och kunna utveckla sin röster och sin musikalitet.

Arber Gashi, barn– och ungdomsnämndens ordförande håller också tal till barnen.

Avslutar barnrättsveckan

Ljusmanifestationen avslutar barnrättsveckan, den 20–24 november, som handlar om att förverkliga barnkonventionen.

Barnkonventionen syftar till att barn, oavsett bakgrund, ska behandlas med respekt och få komma till tals. Barnens bästa ska beaktas och barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem. Barn får aldrig diskrimineras och alla barn är lika mycket värda.

Under veckan erbjuds personal inom förskola, skola och fritidshem: utbildningar, föreläsningar, workshops och utställningar. För att utveckla sig själva och sitt arbete inom barnrättsområdet.
Läs