• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Trygghetslarmen åter i drift efter avbrott

Hemvårdsförvaltningens samtliga trygghetslarm är nu åter i drift efter stopp på grund av ett tekniskt fel hos leverantören under kvällen den 26 juni.

Felet berörde ungefär 1250 personer och under tiden larmen var ur funktion hänvisades kunderna/vårdtagarna till ett direktnummer hos Larmcentralen vid evetuellt behov av snabb hjälp. Samtidigt jobbade en utökad personlastryka på hemvårdsförvaltningen med att ringa upp kunder/vårdtagare som var drabbade av stoppet. Under morgonen den 27 juli var alla larm åter i drift.