• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

– Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som ska dela på denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav och mål vilket gör att vi måste använda vattnet på ett hållbart sätt säger vd på LBVA, Mattias Leijon.

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. För LBVA kom startskottet redan under 2017 då det var extremt låga grundvattennivåer som berodde på torka och brist på regn under 2015 och 2016. Många kommuner i Sverige har periodvis problem med vattenbrist, eller når maxkapacitet på vattenverken, då många vattnar gräsmattor, fyller pooler eller flyttar till sina sommarstugor.

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

Läs mer om hur du kan vara vattensmart på LBVA:s webbplats Länk till annan webbplats.