• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillfälliga lokaler i Harplinge, skola för 900 elever på Vallås och 300 elever på Furet/Frennarp

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut att nya Vallåsskolan ska planeras för 900 elever i årskurs F–9 och 60 elever i grundsärskola. Nämnden har också beslutat att den nya skolan på Furet/Frennarp ska planeras för 300 elever i årskurs F–3 och att ge förslag på tillfälliga skollokaler i Harplinge.

Det är tidigare beslutat att en ny grundskola och grundsärskola ska byggas på Vallås för årskurs F–9 och ersätta den befintliga skolan. Den nya Vallåsskolan beräknas vara klar år 2027.

Nu har barn- och ungdomsnämnden beslutat att den nya Vallåsskolan ska planeras för 900 elevplatser i grundskola för årskurs F–9. Skolan ska ha tre paralleller i årskurs F–6 med plats för 525 elever och fem paralleller i årskurs 7–9 för 375 elever. Elever från Brearedsskolan ska gå till Vallåsskolan från och med årskurs 7.

I grundsärskolan på Vallås planeras det för 60 elever i årskurs F–9.

300 platser på Furet/Frennarp

Nämnden beslutade också att den nya skolan på Furet/Frennarp ska planeras för att ha plats till 300 elever i årskurs F–3 med tre paralleller. Förutsättningen för att kunna göra detta är att Furulundsskolan får permanenta lokaler för årskurs F–9 med 750 elevplatser.

Den nya skolan på Furet/Frennarp beräknas vara klar år 2028.

Förslag på tillfälliga skollokaler i Harplinge

I översiktsplanen finns det ett planerat serviceområde i Haverdal/Harplinge med plats för ny stor grundskola för årskurserna F–9, men innan en ny skola är på plats finns det behov av fler elevplatser. Därför ger barn- och ungdomsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen att besluta att placera tillfälliga lokaler vid Lyngåkraskolan från och med läsåret 2024/2025 med tre paralleller i årskurserna 4–6.

Detta innebär att elever från Haverdal får skolplacering i Lyngåkraskolan från årskurs 4. Alla elever från Haverdal och Harplinge går årskurs 7–9 i Getingeskolan.