• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tillfälliga förskoleavdelningar avvecklas i Folkparken

Vid onsdagens sammanträde behandlade barn och ungdomsnämnden bland annat frågan om att avveckla tillfälliga lokaler vid Laxöns förskola.

Två avdelningar vid Laxöns förskola i Furet avvecklas under våren. Det är de två avdelningarna som är belägna i paviljonger

De barn som idag finns i de tillfälliga lokalerna kommer att erbjudas plats i någon av de fem fasta avdelningarna.

Det pågår för närvarande en översyn av detaljplanen för Folkparken och på grund av den pågående översynen kan inte det tillfälliga bygglovet förlängas.

I kommunens lokalförsörjningsplan planeras för fyra nya avdelningar i området 2025. Det finns förskoleplatser tillgängliga framförallt i skolområde Nissan och Kärleken Barn kommer att erbjudas plats i de närliggande områdena

Andersbergsskolan på väg att nå maxgräns

Andersbergsskolan börjar nå sin maxgräns för att kunna ta emot ytterligare elever. Den årskullen som börjar förskoleklass till hösten är stor och skolan kommer att erbjuda dessa elever plats på Andersbergsskolan eller intilliggande skolor och detta gäller även för nyinflyttade elever.

Det är framförallt på Linehedsskolan och Nyhemsskolan som eleverna från Andersberg kommer att erbjudas plats men även skolområde Snöstorp och Fyllinge kan komma i fråga.

Nämndens beslut gäller till och med vårterminen 2022.