• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Teknik- och fritidsnämnden fortsätter med förstärkt aktivitetsbidrag

IngressDen pågående pandemin har drabbat föreningslivets verksamhet för barn och unga. För att mildra effekterna beslutade teknik- och fritidsnämnden på måndagen att förstärka aktivitetsbidraget under våren 2021.

Nämnden beslutade om ett liknande stöd för hela 2020.

Stödet innebär att föreningarna erhåller samma bidrag som man hade innan pandemin, det vill säga under 2019.

Tanken med stödet är att ge föreningar som inte kunnat bedriva verksamhet ett välbehövligt ekonomiskt stöd trots att man inte kunnat hålla igång sin barn- ungdomsverksamhet på den nivå man velat.

Förslaget innebär att kostnaden för aktivitetsbidraget för våren 2021 förväntas öka något jämfört med våren 2019.

Våren 2020 redovisade ett 70-tal föreningar färre sammankomster jämfört med våren 2019 och fick därmed ta del av det förstärkta aktivitetsbidraget. Drygt 1,1 miljoner kronor betalades ut i aktivitetsbidrag under våren 2020 vilket var drygt 30 000 kronor mer om man jämför med våren 2019. Förvaltningen räknar med en liknande ökad kostnad för våren 2021.

Skapa förutsättningar

Aktivitetsbidraget bygger på antalet aktiviteter som föreningen genomför, det vill säga minskade aktiviteter innebär minskade bidrag. Genom att fortsätta med det tillfälliga bidraget bidrar nämnden till att skapa förutsättningar för föreningarna när coronapandemin släpper sitt grepp.

I de fall föreningar redovisade fler sammankomster än föregående år följdes ordinarie bidragsregler. Har föreningen bedrivit barn- och ungdomsverksamhet under våren 2021 men inte sökt bidraget under 2019 kommer förvaltningen att föra dialog med dessa föreningar för att även dessa ska få möjlighet till förstärkt aktivitetsbidrag. Detsamma gäller för nya föreningar som startat sin verksamhet under våren 2021.