• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Steninge naturhus är årets vinnare av arkitekturpriset

Vinnare av 2022 års arkitekturpris är Steninge Naturhus – ett bostadshus med väggar av hampakalk som byggts inuti ett växthus. Placeringen av huset i ett växthus gör att gränserna för vad som är inomhus och utomhus förskjuts samtidigt som annorlunda och intressanta rum skapas.

Tora Pederby, bygg- och miljöförvaltningen, vinnarna Caroline Mårtensson och Patrik Bengtsson samt byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz ler ikapp under utdelningen av årets arkitekturpris.

– Starkt engagemang för miljövänligt byggande i kombination medhusets unika rumsligheter gör Steninge naturhus till en värdig vinnare, säger byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz.

Lokala hantverkare

Byggherrar och arkitekter och dessutom inneboende i huset är paret Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson. De har anlitat lokala hantverkare med intresse för miljövänliga metoder för byggnationen och huset är konstruerat för att vara klimatrobust och hålla länge. På platsen där huset byggts finns det en tradition av att bygga jordhus och det har även funnits ett växthus då marken använts för fruktodling.

Klimatskyddat

Ytterväggarna består av hampakalk som kompletterats med en bärande trästomme. Att använda hampakalk är ett sätt att bygga vidare på en tradition av jordhusbyggande medan växthuset speglar platsens arv av odlande. Växthuset blir ett väderskydd som gör det möjligt att använda byggnaden på ett friare sätt än vad klimatet annars tillåter under stora delar av året. Dessutom bidrar det med unika rumsliga kvaliteter. Ett exempel är husets takterrass som genom växthusets klimatskydd blir till en omsluten plats inomhus.

Byggherrar och arkitekter

Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson

Juryns motivering

Med starkt engagemang för miljövänligt byggande har årets vinnare skapat ett bostadshus med nytänkande arkitektur som tar avstamp i platsens traditioner. Väggar i hållbar hampakalk är en omtolkning av platsens tradition av att bygga med vitkalkade jordväggar. Växthuset som omsluter det inre huset bygger vidare på platsen som ett odlingslandskap. Huset i växthuset möjliggör en arkitektur med höga rumsliga kvaliteter. Kombinationen av experimentella hållbarhetslösningar, ett samspel med platsens traditioner och höga rumsliga värden gör Steninge naturhus till en värdig vinnare av Halmstads arkitekturpris 2022.