• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Stadsnätets alla resurser läggs på att lösa driftstörningarna

Halmstads stadsnät har sedan söndagen den 6 augusti haft driftstörningar som drabbat ett stort antal privatkunder. Sedan dess har ett omfattande arbete med bolagets alla resurser lagts ner för att felsöka och försöka lösa problemet.


– Vi har arbetat dygnet runt med detta och även plockat in externa resurser för att lösa störningarna, säger Tobias Yngnell, nätchef vid Halmstads stadsnät.
Sedan söndag 6 augusti har det varit stora störningar i stadsnätets nät. Under dagarna har ett stort antal privatkunder drabbats. Företagskunder, andra stora kunder som exempelvis Halmstads kommun har inte drabbats.


Det som har skett beror på ett fel i företagets så kallade provisioneringssystem. Med det menas att de IP-adresser som tjänsteleverantörerna tilldelat våra kunder och som automatiskt ska uppdateras för att tjänsterna ska fungera, inte längre uppdateras som de ska. Det är det som gör att tjänsterna ligger nere.

Hur regleras krav på ersättning

Bolaget samtliga tekniker och externa resurser är engagerade i arbetet för att lösa störningarna.
När det gäller eventuella krav på ersättningar för uteblivna tjänster så har stadsnätet ett avtal med tjänsteleverantörerna som reglerar detta. Det innebär att det är tjänsteleverantören som är ansvarig för att reglera kraven som kunder kan ha.


– Vi beklagar verkligen att våra kunder har drabbats så hårt och vi gör allt vi kan för att lösa situationen. Vi hoppas dock på förståelse att det är en komplicerad infrastruktur vi arbetar med och att det tar tid att lösa problem av den här magnituden, säger Erik Eriksson, verkställande direktör vid Halmstads stadsnät.