• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Spara på vattnet – tillsammans kan vi hjälpas åt att undvika vattenbrist

Vattenförbrukningens första säsongstoppar har kommit tidigare än föregående år och LBVA:s vattenverk tvingas jobba för fullt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla nere kurvan.

Diagram som visar vattenförbrukningen per dygn. I år förbrukar vi mer vatten tidigare på sommaren, jämfört med 2021 och 2022.

I år förbrukar vi mer vatten tidigare på sommaren, jämfört med 2021 och 2022.

Vattenförbrukningen ökade under Nationaldagshelgen och våra reservoarer har inte hunnit fyllas på. Nu närmar sig midsommarhelgen och det är viktigt att vi alla tänker på att spara på vattnet.

Spara för att undvika bevattningsförbud längre fram

Prognosen framåt ger sol och ingen nederbörd. Om det fortsätter så, lockar det många besökare till vår kommun vilket är roligt. Samtidigt gör det att efterfrågan på dricksvatten ökar. Pågår detta under en längre tid finns risk för att vattenverken inte hinner producera det vatten som efterfrågas, vilket kan leda till ett bevattningsförbud.

Så kan du spara vatten

Använd bara dricksvatten till det allra nödvändigaste, exempelvis till mat och hygien.

Om vi alla hjälpas åt kan vi vända den uppåtgående trenden och hålla oss nere på en hållbar vattenanvändning – varje droppe räknas!