• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Socialförvaltningen storsatsar på suicidprevention

Hur upptäcker man varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan man göra om någon i ens närhet har det tufft? Runt tusen medarbetare på socialförvaltningen ska utbildas för att lära sig att känna igen signalerna och få verktyg för att kunna förebygga självmord.

Utbildningen är en av åtgärderna i socialtjänstens handlingsplan för suicidprevention.

Halmstads kommun har fått finansiering från Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt regeringens överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention. Pengarna på en miljon för 2022 fördelas mellan de förvaltningar som arbetar aktivt med suicidpreventivt arbete.

Suicid eller självmord är ett folkhälsoproblem med psykiskt lidande och försämrad hälsa för många, även för efterlevande. Suicid går att förebygga. Det förebyggande arbetet handlar om att med olika insatser minska risken att människor tar sitt liv. Personer som tänker på suicid kan undvika att prata om det, vilket dels kan bero på rädsla att ta upp det som är svårt men även skamkänslor. Det är därför viktigt att medarbetarna kan ta upp frågan om eventuella tankar och planer på suicid. Bra bemötande kräver övning och är därför en viktig del i kompetensutveckling.

Öka kunskap

En annan viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att öka kunskapen om suicid. Socialförvaltningen satsar därför på kompetensutveckling för våra cirka tusen medarbetarna så att de tidigt ska kunna identifiera personer i risk, stötta och lotsa dem vidare till rätt vård.

– Det är viktigt att våra medarbetare har kunskap om vilka varningstecken som finns. I våra verksamheter möter vi ofta personer som är i ett extra utsatt läge och kan vara i riskzonen för psykisk ohälsa och kanske även suicid. Målet är att brukarna får rätt bemötande och stöd oavsett vem de möter inom socialförvaltningen eller vilken pågående insats de har samt möjlighet att slussas vidare till rätt instans, berättar verksamhetsutvecklare Lory Leppänen.

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Förvaltningen bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.