• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Socialdemokrat­erna prioriterar välfärden i förslag till Planerings­direktiv med budget

Minskade besparingar för kommunens verksamheter, insatser för sänkta sjuktal bland medarbetare och insatser för fler i arbete. Det är några av satsningarna som Socialdemokraterna föreslår i sitt förslag till Planeringsdirektiv med budget för Halmstads kommun 2022–2026.

Socialdemokraterna har presenterat sitt förslag till budget som kommunfullmäktige ska besluta om den 14 juni. Fokus ligger på kommunens kärnverksamheter och innebär bland annat att planerade besparingarskrav på verksamheterna tas bort under år 2022.

– Pandemin har satt spår i kommunens verksamheter och det har varit tufft för både medarbetare och brukare. Därför har vi slopat samtliga besparingskrav under 2022 och därefter kraftigt minskat dem. Vi ser stora behov av att stärka Halmstads kommuns välfärd, säger Krissi Johansson (S).

Stora satsningar på socialtjänsten

Under pandemin har många sociala utmaningar förvärrats och socialnämnden har aviserat om ökade behov inom områden som missbruk, våld i nära relationer och otrygghet. I budgeten finns tillskott till socialtjänsten för att kunna möta de ökade behoven som uppkommit under pandemin.

– Det finns en osäkerhet kring om detta är ett nytt normalläge eller direkta konsekvenser av pandemin. Oavsett så är läget mycket oroande och därför har vi prioriterat stora tillskott till socialtjänsten för att kunna arbeta mot den växande sociala oron, säger Krissi Johansson.

Även hemvårdsnämnden får extra medel för att förstärka äldreomsorgen efter en ansträngd tid under pandemin. Under senaste året har sjuktalen ökat inom flera av kommunens verksamheter och ett av uppdragen i planeringsdirektivet handlar om att genomföra riktade insatser för att sänka sjuktalen bland medarbetarna.

Välfärd, jobb och trygghet

Fler prioriterade områden i budgeten är jobb, skola, trygghet och delaktighet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får medel som ska gå till insatser för fler i arbete och tidigare satsning på elevhälsan finns kvar i årets budgetförslag.

– Psykisk ohälsa bland unga är ett stort problem och därför har vi kvar satsningen på elevhälsan. Med slopade besparingar och tidigare budgeterade medel kan skolan skala upp de långsiktiga insatserna, säger Krissi Johansson.

Inför 2022 års medborgarlöfte finns mer pengar avsatt för ökade trygghetsinsatser inom kommunens och polisens samarbete. Med syfte att öka kommunens synlighet på fler platser föreslår Socialdemokraterna att göra Medborgarservice Vallås till permanent verksamhet. Det finns också ett riktat uppdrag att ta fram förslag på inrättande av en mötesplats för personer med funktionsnedsättning.

Investeringar i centrum och flera skolbyggnationer

En stor del av investeringsbudgeten går till byggnation av nya skolor. Bland annat en ny grundskola på Vallås, som Socialdemokraterna vill ska ägas av kommunen.

– Vi vill att kommunen själva ska äga Vallåsskolan och inte en privat aktör som har föreslagits. För oss är det självklart att kommunen inom en så viktig kärnverksamhet som skola i möjligaste mån ska äga och råda över sina egna lokaler, säger Stefan Pålsson (S).

Förutom flertalet skolbyggnationer så planeras också för stora förändringar i centrum. Bland annat att rusta upp Bastionen och utveckla Norre katts park. Både Stora torg och Lilla torg har inplanerade renoveringar under planperioden. En annan centrumsatsning i Socialdemokraternas budget är ett riktat uppdrag om att anställa en centrumsamordnare. I uppdraget beskrivs att tjänsten ska samordna kommunens förvaltningar och göra det enkelt för aktörer inom centrumutvecklingen att komma i kontakt med kommunen.

– Vi har också gett ett riktat uppdrag att i detaljplan möjliggöra för ett kallbadhus. Det är verkligen dags att en badvänlig kuststad som Halmstad får ett riktigt kallbadhus, säger Stefan Pålsson.