• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Skyddsombudsstopp på Haverdals förskola stoppat av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket godkänner inte det skyddsombudsstopp som fackförbundet Kommunal lade in från den 28 september på Haverdals förskola.

Verksamheten kommer dock inte flytta in i förskolans lokaler igen innan ett externt företag har undersökt och utrett förskolan. Om undersökningen visar fler problem med lokalerna kommer barn, elever och personal att flytta tillbaka först efter att detta är åtgärdat.

Haverdals förskola är tillfälligt på Enelyckans förskola och elever på Haverdals byskola äter i lokalen Livbojen som ligger i närheten av skolan.

Anledning till Arbetsmiljöverkets beslut

Arbetsmiljöverket bedömer att det finns anledning att undersöka inomhusmiljön på förskolan mer grundligt vilket kommunen nu också gör. Med det underlag som nu föreligger saknas tillräckliga skäl för att hävda att det föreligger en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Arbetsgivaren har också sett till att det finns andra tillfälliga lokaler under tiden utredning av inomhusmiljön pågår.
Arbetsmiljöverket finner därför inte att det finns tillräckliga skäl att meddela något förbud.