• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Sista mötet för ”gamla” fullmäktige som stoppar arbetet med planerna för ett hotell på Österskans

Kommunfullmäktige har nu beslutat att följa folkomröstningsresultatet kring förslaget om att bebygga Österskans med det nuvarande förslaget till hotell.

Vidare behandlades tre motioner av kommunfullmäktige om att bryta avtal med privata utförarna av äldreboenden, skapa mer barnomsorg på obekväma arbetstider och att utreda förtroendet för kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.

På torsdagen var det sista kommunfullmäktige med de ledamöter som valdes efter valet 2018.

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdra åt kommunstyrelsen att avbryta planarbetet för ”Österskans 1 m fl”. Det betyder att man följer resultatet av folkomröstningen där 56 procent röstade nej på frågan ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?”. Närmare 42 procent röstade ja till förslaget.

Det blir alltså upp till den nya kommunstyrelsen som tillträder den 17 oktober att hantera frågan om Österskans framtid.

LOV-boende, omsorg och förtroende

Kommunfullmäktige diskuterade också tre motioner vid sitt möte.

En majoritet av kommunfullmäktige sa nej till socialdemokraternas förslag om att avveckla de avtal kommunen har med privata vårdgivares äldreboenden. Detta inom ramen för LOV, lagen om valfrihetssystem. Halmstads kommun har i dag fyra särskilda boenden i privat regi som har nästan 300 platser av kommunens totalt närmare 870.

Hemvårdsnämnden som låtit utreda konsekvensen av att avveckla de privata boendena konstaterar att det skulle bli svårt att avveckla verksamheten.

Förslaget röstades ner med siffrorna 39-30.

Socialdemokraterna hade också föreslagit att det det skulle utredas om behovet av barnomsorg har ökat i alla delar av kommunen. Om det visar sig att så är fallet vidta åtgärder för att täcka behovet.

Bakgrunden till förslaget var bland annat att man trodde att eftersom kommunen växer och att behovet då skulle kunna öka i flera delar av kommunen.

I våras fanns det enstaka barn som stod i kö för att få en plats med omsorg på obekväma arbetstider. Kommunen har idag en förskola som erbjuder maximalt 28 platser med nattomsorg och flera förskolor med förlängda öppettider.

Förslaget röstades ner med siffrorna 47– 24.

En tidigare ledamot i kommunfullmäktige, Ann-Charlotte Mankell, hade i en motion föreslagit att ett särskilt utskott skulle utreda förtroendet för kommunledningsförvaltningen och dess chef.

Förslaget har utretts av kommunstyrelsens presidium som kommer fram till att såväl kommunledningsförvaltningen som kommundirektören utför sitt arbete på det sätt som kommunstyrelsen har önskat. Dessutom menar man att uppföljningen från kommunstyrelsen redan sker på ett ändamålsenligt sätt och på grund av detta ville man avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.