• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Servicenämnden avbryter upphandling
av annan utförare

I december 2020 beslutade servicenämnden att tio procent av den kommunala servicen som rör måltider, städ och fastighetstjänster skulle läggas ut på en privat aktör. Efter utredning och genomförd upphandling har servicenämnden valt att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

– Det är en grundlig utredning av förutsättningarna till att lägga ut dessa tjänster på entreprenad, men upphandlingsunderlaget ger oss ingen möjlighet att gå vidare med detta. Samtidigt är det ett kvitto på att vi bedriver en konkurrenskraftig verksamhet, säger Staffan Svensson, ordförande i servicenämnden.

Servicenämnden har konstaterat att det inte finns någon annan aktör på marknaden som är intresserad och som kan utföra servicekontorets tjänster till ett lägre pris med samma leverans och kvalitet.

Konkurrensutsätta städ-, måltid- och fastighetstjänster

Bakgrunden till beslutet att lägga ut delar av FM-service (städ och fastighet) och måltidsservice på entreprenad var att barn- och ungdomsförvaltningen och hemvårdsförvaltningen ville att Servicekontoret skulle konkurrensutsättas. Servicenämnden ville få det bekräftat om det gick att driva verksamheterna inom måltid och städ med en ekonomisk förbättring till en likvärdig kvalitet.

Ingen personal- och verksamhetsövergång

Utfallet av upphandlingen visade att servicekontorets; måltid-, städ- och fastighetstjänster är konkurrenskraftiga. Tidigare planerad avtalsstart den 1 oktober 2022 med en personal- och verksamhetsövergång den 1 april 2023 kommer inte att genomföras.