• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Satsningen på aktivitetscheckar för äldre fortsätter 2022

I dagarna får alla kommuninvånare som är 79 år eller äldre ett brev med nya aktivitetscheckar från Halmstads kommun. Satsningen ”Aktivitetspeng för äldre”, som startades av hemvårdsförvaltningen i september, får en fortsättning under 2022.

Syftet med aktivitetspengen har varit att minska äldres ensamhet och isolering. Efter en trevande start i början av hösten ökade intresset och hemvårdsnämnden har därför beslutat att fortsätta även under 2022. Projektet finansieras med statliga medel.

– Under den korta tid som satsningen pågått ser vi att det finns en efterfrågan bland de äldre. Vi behöver växla upp vårt arbete med att minska den ofrivilliga ensamheten och väljer därför att gå vidare med Aktivitetspeng för äldre, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen.

Får checkar att växla in hos godkända utförare

Satsningen innebär att alla kommuninvånare som fyllt 79 år får aktivitetscheckar på posten, motsvarande 400 kronor. Dessa kan lösas in hos olika aktivitetsutförare, exempelvis för att gympa, gå en kurs eller spela bridge. Aktivitetsutförarna är föreningar och företag som arrangerar aktiviteter för äldre och som har godkänts av kommunen som utförare.

– Inledningsvis hade vi bara ett fåtal aktivitetsutförare men nu ser vi ett ökat intresse både bland utförare och de äldre. Det är roligt att se hur många äldre som uppmanat företag och föreningar att ansöka om att bli aktivitetsutförare. Det är därför viktigt att hålla i den här satsningen även under 2022, säger Karin Quander, ekonomichef på hemvårdsförvaltningen.

Fler utförare välkomnas

I dagsläget finns det tolv utförare men ytterligare några är på väg att godkännas. Bland utförarna finns flera gymnastikföreningar, två studieförbund samt en rad andra utförare inom området kultur och nöjen. Men ännu fler är välkomna! Kommunen vill gärna nå pensionärsföreningar samt fler idrottsföreningar, kulturföreningar och företag som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter.

Tanken är att skapa ett samarbete mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen för att tillsammans göra en god insats för välbefinnandet hos de allra äldsta.

Aktivitetstips även till pensionärer upp till 79 år

Inte bara våra allra äldsta kan behöva en puff till aktivitet och social samvaro. Även de som är i åldersgruppen 65–78 år får i dagarna tips om aktiviteter – ett vykort skickas till dem på posten. Mötesplatser, möjligheten att boka en aktivitetsledare, radioprogrammet Radiokakan och seniorluncher är viktiga tips på vykortet.