• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Sänkt parkeringsavgift på lördagar

Under höstens lördagar blir det billigare att parkera i fyra parkeringshus i centrum. Förslaget är ett politiskt initiativ från Ansvar för Halmstad med syfte att ge fler besökare till Halmstad city.

Parkeringsavgiften kommer att sänkas i fyra parkeringshus under lördagar i höst. Förslaget innebär att det under lördagar mellan klockan 10.00–16.00 kommer att kosta 1 krona per timme att parkera i parkeringshusen Svartmunken, Torggaraget, Gamletull och Radioplan. Den tillfälligt sänkta avgiften kommer att gälla från den 1 september till den 30 november 2023. Syftet är att se om sänkt parkeringsavgift ger fler besökare till Halmstad city.

– Vi vill se ett mer levande centrum i Halmstad och parkeringsfrågan är självklart en viktig del i det. Nu testar vi sänkt avgift i parkeringshusen på lördagar och hoppas att det kan bidra till fler helgbesökare i city. Vi börjar med en testperiod för att kunna följa upp att våra åtgärder ger rätt effekt, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tar nu ett första steg för bättre parkeringsförutsättningar i centrum. Detta är en tillgänglighetsfråga, inte minst för barnfamiljer som bor utanför de centrala delarna och behöver ta bilen för att kunna besöka stan, säger Ella Kardemark (KD), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Teknik- och fastighetsnämnden tog beslut om att godkänna förslaget tisdagen den 24 april.