• Halmstads webbplatser

Sanden flyr Tylösand

Efter blåst, regn och människor som rör sig i sanddynorna har Tylösand drabbats av en stor sandflykt. Sandflykten har resulterat i höga och stora sandtoppar som utgör både fallrisk och riskerar blockera räddningsvägen. Nu flyttas sanden tillbaka till stranden och åtgärder görs för att förhindra framtida sandflykt.

För att återskapa strandens ursprungliga utseende och säkerställa räddningsvägen precis nedanför Hotell Tylösand kommer stora sandmassor att schaktas bort. Sandmassorna kommer att spridas tillbaka på stranden med prioritet mot livräddartornet där mycket sand har försvunnit

– Det har varit en stor sandflykt vilket gör att trycket mot det staket som går utmed räddningsvägen är för stort och riskerar gå sönder. Detta kan leda till att hela vägen blockeras så det är viktigt vi flyttar tillbaka sanden, säger Jonas Eidergård, enhetschef kust- och idrottsdrift på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Schaktningen kommer att påbörjas vecka 11 och beräknas pågå under mars månad och därefter kommer staketet att lagas och förstärkas.

I samband med schaktningen kommer även den invasiva arten vresros att tas bort.