• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Reservationsavtal för verksamhetsmark

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 15 augusti två reservationsavtal i syfte att sälja verksamhetsmark till intresserade företag.

Det ena avser mark i Getinge industriområde (Getinge-Brogård 2:14) och ett företag som avser bygga bil- och karosseriverkstäder. Det andra avser mark i Fyllinge (Fyllinge 20:582) och ett företag som avser bygga lager- och kontorslokaler.