• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Reservation av två fastigheter i Getinge och Holm

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 8 februari att godkänna två reservationsavtal.

På fastigheten Getinge-Brogård vill företaget Solgab Invest AB bygga lager och kontorslokaler för att expandera bolagets bygg- och fastighetsverksamhet. Den utökade verksamheten beräknas sysselsätta tre nya medarbetare. Köpeskillingen för den 2 500 kvadratmeter stora fastigheten är 530 000 kronor.

På fastigheten Holm 2:3 vill Halmstads församling bygga förskola och församlingshem. Halmstads församling har tidigare fått ett reservationsavtal för samma område, men eftersom en ansökan om bygglov inte kom in i tid krävs därför ett nytt avtal för att förverkliga projektet. Totalt handlar det om 800 kvadratmeter och församlingen kommer nu tillsammans med exploatör att ansöka om bygglov.