Reservation av industrifastighet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 maj att godkänna ett reservationsavtal för en industrifastighet i Getinge.

På fastigheten Getinge-Brogård 2:22 vill fastighetsbolaget MH Invest AB bygga lager- och verkstadslokaler. Bolaget driver liknande verksamhet i Söndrums industriområde. Köpeskillingen för den 4 934 kvadratmeter stora fastigheter är satt till 1 307 510 kronor.