• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Renovering av simstadion Brottet

I samband med att simstadion Brottet stängt för säsongen påbörjas en renovering av de tre bassängerna. Renoveringen ska säkra upp bassängernas funktion och hållbarhet för kommande säsonger och beräknas vara klar juni 2024.

I renoveringen kommer bland annat inloppsrören till bassängerna att bytas ut. Även linern, det vill säga den invändiga plastduken, kommer att bytas ut i den stora bassängen. De två mindre bassängerna, som tidigare endast varit målade, kommer efter renoveringen också att få liners.

– Som besökare nästa sommar kommer du visuellt inte märka av renoveringen men den är nödvändigt för att säkra upp simstadions funktionalitet och förbättra driften av anläggningen, säger Magnus Rasmusson, tf enhetschef infrastruktur- och lokalförsörjning på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vattenförsörjning av utebad

Även om det inte ingår i den planerade renoveringen att undersöka alternativa och vattensmarta lösningar på våra kommunala utebad i framtiden pågår detta arbete parallellt.

Under 2023 kommer det att tas fram ett utredningsdirektiv tillsammans med LBVA där man kommer undersöka möjligheterna till en vattensmart försörjning av kommunala utebad.

– Att undersöka möjligheterna till en alternativ vattenförsörjning är viktigt men inget som tyvärr går att lösa snabbt. Det är många olika faktorer som behöver tas hänsyn till och undersökas. Ett utredningsdirektiv är det första steget så att vi säkerställer att vi får med alla aspekter kopplat till hälsa, miljö och ekonomi, säger Magnus Rasmusson, tf enhetschef infrastruktur- och lokalförsörjning.