• Halmstads webbplatser

Räddningstjänsten begär dispens om dygnsvila

Den första februari nästa år börjar nya regler för dygnsvila att gälla för räddningstjänsten. De begär nu dispens under ett års tid för att hinna ställa om sin verksamhet.

Arbetstagarens rätt till dygnsvila anges i EU:s arbetstidsdirektiv och innebär minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

Förändringen innebär utmaningar att få ihop bemanningen och därför har nu räddningstjänsten begärt om tillfällig dispens från dygnsvila under ett år framåt för att få tid att ställa om verksamheten.

EU:s direktiv handlar om att säkerställa ett lagstadgat minimiskydd och det är därför inte möjligt att besluta om lokala avvikelser. För att beviljas dispens måste arbetsgivaren först ha prövat alla möjligheter att bemanna enligt reglerna. Beslut om att godkänna dispensen tas sedan av centrala parters arbetsnämnd.

– Räddningstjänsten har sett över alla alternativ för att lösa detta, men kommit fram till att enda möjligheten är att ansöka om dispens. Det handlar om en verksamhet som räddar liv. Om vi kan underlätta deras omställning genom att begära ett års dispens så gör vi självklart det, säger Stefan Pålsson (S), ställföreträdande ordförande på personal- och ledningsutskottets sammanträde.

Utskottet vill att räddningstjänstens begäran ska överlämnas till arbetstidsnämnden, och skickar därför ärendet vidare till kommunstyrelsen som är sista instans inom kommunen.