• Halmstads webbplatser

Priser till medarbetare och arbetsgrupper

Halmstads kommun delar för första gången ut medarbetarpriser i tre kategorier: årets miljökliv, årets nytänk och årets hjärta.

—Vi har hittat några väldigt värdiga vinnare till våra nya priser. Vi vill med dessa utmärkelser uppmärksamma våra viktigaste ambassadörer för vår kommun, våra anställda. Det gör vi genom att belöna fina initiativ som är till gagn både för miljö, kommunen som organisation och våra invånare, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under perioden 15 december–15 januari har medarbetare kunnat nominera en kollega eller arbetsplats till någon av utmärkelserna.

Över 100 unika nomineringar har kommit in och några har blivit nominerade flera gånger. En jury bestående av kommundirektör, kommunikationsdirektör, hr-direktör, två förvaltningschefer, två bolags-vd och representation från fackliga företrädare, har valt ut finalisterna. Med det som underlag har politikerna i kommunstyrelsen fattat beslut om vem eller vilka som blir vinnarna.

—Att det kommit in så otroligt många nomineringar vittnar om att vi har många medarbetare i vår organisation som dagligen gör fina insatser. Det känns glädjande att få uppmärksamma och synliggöra detta, säger Ella Kardemark (KD) ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Vinnare Årets nytänk

Priset delas ut till en arbetsplats eller en medarbetare som har vågat frångå invanda mönster och gjort någonting nytt med sikte på ökad kvalitet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, ett nytt samarbete eller en helt ny idé.

Vinnare är:

Getinge hemtjänst för sitt idoga arbete med schemaplanering genom att ha en nära dialog och kommunikation kring det gemensamma ansvaret att lösa bemanningen inom hemtjänstgruppen.

Vinnare Årets miljökliv

Årets miljökliv delas ut till en arbetsplats eller en medarbetare som tagit viktiga kliv mot ökad miljömedvetenhet och engagemang på sin arbetsplats eller inom sin verksamhet i kommunen.

Vinnare är:

Kastanjealléns förskola för sitt idoga och genuina miljötänk i hela sin verksamhet där man hela tiden utgår från barnens nyfikenhet.

Vinnare Årets hjärta

Årets hjärta delas ut till tre medarbetare, inte en som tidigare beslutats, i kommunen som aktivt arbetat för att sprida hjärtlighet. Det kan handla om inkludering, kultur och trivsel på sin arbetsplats eller inom sin verksamhet. Vi är ju staden med tre hjärtan.

Vinnare är:

Stanisa Sajdic, köksmästare på Österledsskolan, Thomas Brinck, teamledare på HEM och Elenor Hallengren, stödpedagog på Västanvägens korttidsboende. De får alla pris för sitt engagemang och att de sprider hjärtlighet till sin omgivning.

Vinnarna av Årets nytänk och Årets miljlökliv får 50 000 kronor till arbetsgruppen för en kompetenshöjande insats. Mottagaren av Årets hjärta får 5 000 kronor var till samma syfte som kan vara en kurs, studieresa eller konferens.