• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Politiker ställde frågor om upphandling av sjuksköterskor

Med anledning av lokaltidningens artiklar om en upphandling av bemanningssjuksköterskor tog kommunstyrelsen upp frågan under sitt möte på tisdagen.

Under sommaren fanns ett mycket stort behov av sjuksköterskor och Halmstads kommun skrev därför avtal med ett 40-tal bolag för att komma till rätta med bemanningen inom hemvårdsförvaltningens verksamhet. I ett av företagen, vilket Hallandsposten har rapporterat om, satt vid tiden för avtalets tecknande kommundirektör Mattias Rosskölds fru i styrelsen. Företaget har även haft ambitioner att erbjuda hemtjänst men inte fått de tillstånd som behövts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Företaget har i dessa frågor marknadsfört sig vilseledande vilket kritiserats av kommunen.

Presenterade upphandlingen

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) bjöd med denna bakgrund in hemvårdsförvaltningens chef Sergio Garay, myndighetschef Gabriela Arvidsson, ekonomichef Karin Quander samt kommunens upphandlingschef Jeanette Hall till kommunstyrelsens ordinarie möte för att presentera hur upphandlingen gått till samt ge ledamöterna möjlighet att ställa frågor.

– Det var en bra föredragning. Jag ställde en rak fråga till Sergio Garay och Jeanette Hall – som är högst ansvariga för de verksamheter som genomfört upphandlingen – om det förekommit någon otillbörlig påverkan när det gällde tecknandet av avtalet. Jag fick ett tydligt svar att så inte är fallet, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det är bra att hela kommunstyrelsen har fått en tydlig redogörelse och fått möjlighet att ställa frågor. Det är viktigt att vi alltid är så transparenta som möjligt vid den här typen av ärenden, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande.

– Vi fick en utförlig redogörelse från både hemvårdsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Ledamöterna tog också ett stort ansvar och ställde många raka frågor som gav oss en tydlig bild av vad som har hänt – och rätade ut ett antal frågetecken, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.