• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Över 200 Halmstadbor kickar igång i demokratins tjänst

På fredagen kickade Halmstads kommuns förtroendevalda igång sitt arbete efter valet i september. Det är cirka 230 halmstadsbor som valt att engagera sig i demokratins tjänst med olika uppdrag i nämnder och styrelser.

I stort sett alla förtroendevalda i kommunen är så kallade fritidspolitiker som använder sin fritid för att träffas på möten, diskutera och besluta om stort och smått som berör verksamheten i Halmstads kommun. De har platser i nämner och styrelser och ansvarar för kommunens förvaltningar och bolag.

Att vara kommunpolitiker kan handla om en mängd olika saker. Det kan vara att besluta om taxor, avgifter och kommunalskatt, hur äldrevården ska utformas, vilka förskolor som ska byggas eller hur idrottsplatser och parker ska skötas.

På fredagen samlades alla förtroendevalda i Halmstad Arena för ett första avstamp för denna mandatperiod. De fick en digital hälsning från riksdagens talman Andreas Norlén och en föreläsning av Gunnar Wetterberg, historiker och föreläsare på temat ”Från skärselden till kommunfullmäktige”.

Men det var också allvar kring vilka utmaningar som väntar kommunerna de närmaste åren. Det handlar om klimatet, befolkningsutvecklingen, de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och jämlikhetsfrågor.

Av de cirka 230 förtroendevalda som valts var över 160 på plats. Av dessa är cirka 40 procent helt nya som förtroendevalda i kommunen.

Denna dag är den första av flera utbildningsdagar där de förtroendevalda lär sig mer om sina respektive uppdrag. Det kan handla vilken lagstiftning och vilket regelverk som gäller, ekonomi och ansvaret som arbetsgivare för kommunens sammanlagt 9000 medarbetare.

Påminnelse från unga väljare

Inför valet år 2022 ville kommunen veta vad ungdomen tyckte var den viktigaste valfrågan.

Teamet på kulturhuset Nolltrefem samlade in cirka 200 handskrivna lappar där ungdomar framförde vilka som var deras viktigaste valfrågor och ställda frågor till politiker.

Lapparna användes sedan som underlag till den stora valdagen på Halmstads teater under eventet ”Din röst räknas” den 1 september men kommer nu att fylla ytterligare en uppgift.

För att omhänderta dessa handskrivna lappar har elever i estetklassen Es20k på Sturegymnasiet tillsammans skapat en tavla med dessa lappar som utgångspunkt.

Tavlan kommer därefter att hänga i kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålssons kontor för att påminna honom och besökarna om ungdomarnas viktigaste frågor under den här mandatperioden.

En av deltagarna på uppstartdagen var Alice Elmblad Nilsson, 19 år den yngste politikern inom Halmstads kommun.

–Jag tycker den här dagen visat att det vi gör som förtroendevalda är viktigt, på riktigt, för demokratin och för våra invånare, säger Alice Elmblad Nilsson (KD), 19 år som är invald i kommunfullmäktige och är ledamot av kulturnämnden.

Lite fakta:

  • Antal förtroendevalda i Halmstads kommun 230
  • Antal uppdrag är närmare 580
  • Andel nya förtroendevalda (denna mandatperiod), cirka 40 procent
  • Äldst: Kerstin Persson, 86 år (L) kommunrevisionen
  • Yngst: Alice Elmblad Nilsson 19 år (KD) kommunfullmäktige, kulturnämnden
  • Medelålder på de förtroendevalda, 53 år.