• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ökade kostnader när socialnämnden tar över driften av gruppbostäder

En extern entreprenör har i förtid sagt upp ett avtal om 16 gruppbostäder med socialnämnden. Därför beviljas nämnden 27 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kunna fortsätta driva verksamheterna i kommunal regi.

Sedan februari 2019 har en extern entreprenör ansvarat för driften av 16 gruppbostäder enligt ett avtal med socialnämnden. I juli 2021 hävde entreprenören avtalet i förtid, vilket resulterade i att de 16 gruppbostäderna övergick till Halmstads kommun från den 1 oktober 2021. På grund av det uppsagda avtalet har socialnämnden ansökt om 27 miljoner kronor i ett tilläggsanslag för att kommunen ska kunna fortsätta bedriva verksamheten i de berörda gruppbostäderna.

Kostnaden för kommunen att bedriva verksamheten i egen regi bedöms bli 27 miljoner kronor dyrare i jämförelse med vad som tidigare betalats till entreprenören. Den ökade kostnaden beror bland annat på gällande kollektivavtal och övriga personal- och verksamhetsrelaterade kostnader som tillkommer. Samtliga medarbetare som tidigare varit anställda hos entreprenören och som nu har Halmstads kommun som arbetsgivare tillhör numera samma kollektivavtal som de medarbetare som arbetar i samma typ av verksamhet inom Halmstads kommun.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade att godkänna 27 miljoner kronor i tilläggsanslag till socialnämnden. Beslutet kommer att gå vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige.