• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt varumärke stärker bilden av Halmstad

Halmstad är en omtyckt plats för både invånare och besökare, men många känner bara till sommarstaden Halmstad. Därför vill vi förstärka bilden av platsen Halmstads bredd och styrkor. Som att vi är regionhuvudstad med allt vad det innebär. Och att Halmstad är en attraktiv tillväxtstad med fantastiska möjligheter året runt.

En nationell attitydundersökning som vi gjorde hösten 2020 visade att ungefär hälften av de tillfrågade inte kände till att Halmstad har mer än 100 000 invånare, att det finns en högskola och ett välmående näringsliv. Däremot var Tylösand och Per Gessle välkända. Det är hög tid att kraftsamla och visa på Halmstads alla styrkor.

Halmstad är en tillväxtkommun och det finns ett behov att få kompetent arbetskraft som vill bo och leva här. Vi behöver också attrahera besökare året om vilket bidrar till en attraktiv och levande plats.

Nya platsvarumärket skapar riktning och tar position

Utformningen av det nya platsvarumärket grundar sig på att vi vill visa på bredden av Halmstad som plats. Att vi är en tillväxtkommun och regionhuvudstad med ett växande näringsliv där den kustnära livsstilen alltid är närvarande.

Halmstad kommer givetvis även fortsättningsvis förknippas med sol och bad, men vi vill ännu mer lyfta fram de goda möjligheterna till utbildning, att driva och etablera företag, att utvecklas och växa.

Ett verktyg för att beskriva platsen Halmstad

Det nya platsvarumärket kommer att användas av Destination Halmstad AB, men det kommer även att finnas material för fri användning för andra aktörer i Halmstad. Exempelvis ett igenkännande manér med logotyp, bilder och texter för att hjälpa fler att beskriva platsen Halmstad.

- Halmstad är en viktig motor i vår region. Vi vill med platsvarumärket bidra till att göra Halmstad känt för mer kvaliteter än som sommarstad. Det ska också skapa stolthet och gemenskap hos oss som lever här, säger Charlotta Edin, kommunikationsdirektör, Halmstads kommun.

Platsvarumärket kan användas när lokala aktörer i olika sammanhang enskilt eller tillsammans vill attrahera besökare, företag eller kompetens till Halmstad. Det ska användas när det är platsen Halmstad som är det viktiga och inte den enskilda organisationen eller företaget. Platsvarumärket lyfter Halmstads ställning som regionhuvudstad i kombination med den kustnära livsstilen som gör Halmstad unikt i förhållande till andra jämförbara städer

- Det här blir ett platsvarumärke att samlas kring vad det gäller utveckling, samarbeten och riktningen framåt. Vi ser en stor potential inom turism och besökare året runt, den här satsningen på ett nytt grafiskt manér kommer stödja det arbetet och skapa energi, säger Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad.

Platsvarumärket kommer att börja synas i samband med olika aktiviteter redan under våren och försommaren.

Logotypen för det nya platsvarumärket

Halmstad är en omtyckt plats för både invånare och besökare, men många känner bara till sommarstaden Halmstad. Därför vill vi förstärka bilden av platsen Halmstads bredd och styrkor. Som att vi är regionhuvudstad med allt vad det innebär. Och att Halmstad är en attraktiv tillväxtstad med fantastiska möjligheter året runt.