• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt avtal tecknat med Sjöräddningssällskapet

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna ett arrendeavtal mellan kommunen och Sjöräddningssällskapet. Sedan en längre tid nyttjar Sjöräddningssällskapet en kommunal byggnad i Grötvik. Byggnaden används som station för sjöräddningsverksamheten.

Sjöräddningssällskapet planerar att bygga ut verksamheten genom att riva befintlig byggnad och ersätta med en ny modern byggnad. Avtalet skrivs på tio år med en förlängningstid på fem år i taget. Genom det nya arrendeavtalet kan verksamheten vidareutvecklas för att möta framtidens sjöräddningsbehov.

- Sjöräddningen är en väsentlig frivilligorganisation som vill utveckla sin verksamhet, bland annat genom en ny byggnad. Det känns bra att det nu finns ett förnyat avtal, så att Halmstads kommun kan vara behjälpliga i att behålla denna viktiga verksamhet i Grötvik, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.