• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny organisation för att förebygga brott bland barn och ungdomar

Med den nya brottsförebyggande enheten tar kommunen ett samlat grepp för att motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. En helt ny fältverksamhet samt utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ska bidra till att barn och unga som befinner sig i riskzon fångas upp i ett tidigt skede.

Med den nya brottsförebyggande enheten tar kommunen ett samlat grepp för att motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. En helt ny fältverksamhet samt utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ska bidra till att barn och unga som befinner sig i riskzon fångas upp i ett tidigt skede.

Den nya enheten är en del av hela kommunens arbete med brottsförebyggande arbete. Enhetens uppdrag är bland annat att delta i arbetet med samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), ungdomstjänst och medling samt den nya fältverksamheten.

Fokus för arbetet är social prevention med syfte att motverka att barn och unga börjar begå brott i unga år eller återfalla i brottslighet. Kommunen har redan tidigare arbetat med samverkan SSPF, ungdomstjänst och medling. Nytt i samband med den nya organisationen är fältverksamheten som en åtgärd för att förebygga brott.

–Tryggheten för barn och unga i Halmstad ska öka och vi vill förhindra att de involveras i kriminalitet och missbruk. Den brottsförebyggande enheten är ett spännande uppdrag och som bygger på samverkan mellan många parter i kommunen. Tillsammans kommer vi att göra skillnad, säger Ulrika Renfors, chef för den nya brottsförebyggande enheten.

Brottsförebyggande enhetens uppdrag

Fältverksamhet
Fältverksamheten är ny inom kommunens brottsförebyggande arbete. Den består av en fältgrupp på fyra personer. De arbetar förebyggande med tidiga insatser för att minska riskbeteenden, utanförskap och de ska samtidigt öka tryggheten i kommunen. Arbetet innebär att på olika sätt hålla sig uppdaterad om barn och ungas situation genom en god samverkan samt ingå i olika nätverk. Stort fokus ligger på det uppsökande arbetet genom att möta barn och ungdomar mellan 10-21 år på deras vardagliga arenor, såsom skola, fritidsverksamhet och på andra offentliga platser.

SSPF
Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) bygger på snabb samverkan när barn eller unga riskerar att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk.

Ungdomstjänst
Ungdomar mellan 15–20 år som begår brott kan dömas till ungdomstjänst. Det innebär att de får arbeta utan lön. De får arbeta av sitt straff och samtidigt lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Syftet är att de ska få hjälp att inte hamna i kriminalitet igen.

Medling
Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom, från 11 - 20 år, som begått ett brott och den person som drabbat,s av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare och mötet ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt.