• Halmstads webbplatser

Ny halländsk överenskommelse för stöd till barn och elever

Utredning och stöd ska komma närmare för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter, och expertkompetens för barn och elever med tal- och språksvårigheter samlas hos Region Halland. Det är vad Halmstads kommun, de andra halländska kommunerna och regionen enats om i en överenskommelse som börjar gälla från årsskiftet. Syftet är att göra det bättre för de barn och elever som behöver stöd.

Med överenskommelsen, som träder i kraft den 1 januari 2024 och införs under en övergångsperiod på tre månader, ska det bli tydligare var berörda barn och elever kan få utredning och stöd. Överenskommelsen beskriver också hur Region Halland och kommunerna ska samverka för att undvika att barn och elever hamnar i ett gränsland mellan de olika aktörernas uppdrag.

Skolorna: stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Genom överenskommelsen får skolan nu ett helhetsansvar för utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det gäller alla skolor, oavsett huvudman. Kontakt med hälso- och sjukvården och en dyslexidiagnos behövs därmed inte längre för att eleven ska få stöd.

Region Halland: stöd till elever med tal- och språksvårigheter

Idag är det hälso- och sjukvården (regionen) som erbjuder stöd till förskolebarn med tal- och språksvårigheter. Den nya överenskommelsen innebär ett utökat uppdrag och kommer även omfatta barn i skolåldern.

Vill du veta mer om överenskommelsen?

I pressmeddelandet från Region Halland Länk till annan webbplats. hittar du överenskommelsen i sin helhet.

Eftersom det fortfarande finns frågor att samverka kring fortsätter nu Halmstads kommun ett gemensamt arbete tillsammans med Region Halland och övriga halländska kommuner för att skapa tydlighet och likvärdighet. Ytterligare information kommer därför under 2024.