• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya vattentäkter är ute på samråd

Det är just nu tio större enskilda vattentäkter som bygg- och miljöförvaltningen föreslår ska få skyddsområde och skyddsföreskrifter. Ett led i detta arbete och för att säkra kvaliteten, är att igenom samråd hämta in synpunkter från berörda personer inom de aktuella områdena.

Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. Det är dessutom mest effektivt att göra detta för alla berörda vattentäkter på samma gång. För att få ett så heltäckande underlag som möjligt hämtar man nu in synpunkter.

– För att ett vattenskyddsområde Länk till annan webbplats. ska få bästa effekt ska det vara känt av de personer och verksamheter som berörs direkt av beslutet. Vi behöver nu få in synpunkter från berörda personer så att miljönämnden och kommunfullmäktige får ett komplett underlag för beslutet om skyddsområde och skyddsföreskrifter, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Rune Liljenberg.

Extra försiktig i hantering

De inkomna synpunkterna ger ett säkrare underlag för beslutet, och kan påverka utformningen av både skyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

– Du som bor inom ett vattenskyddsområde ska vara extra försiktig i hanteringen av ämnen som kan smutsa ner grundvattnet, till exempel oljor och bränsle. Det är extra viktigt att snabbt larma räddningstjänsten vid olyckor inom ett vattenskyddsområde, säger Rune Liljenberg.

De berörda invånarna informeras i dagarna via post och man har sedan till mitten på juni på sig att återkoppla. Beslut tas slutligen i kommunfullmäktige under hösten.