• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya statsbidrag till Halmstad – ”70 miljoner till verksamheterna”

Halmstads kommun får 70 miljoner kronor i utökade generella statsbidrag i samband med regeringens budgetproposition. Ansvar för Halmstad (S, M och KD) är eniga om att det extra tillskottet ska gå till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt hemvårdsnämnden.

De 70 miljonerna föreslås fördelas under 2024 till följande nämnder:

Socialnämnden: 30 miljoner kronor
Barn- och ungdomsnämnden: 25 miljoner kronor
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden: 10 miljoner kronor
Hemvårdsnämnden: 5 miljoner kronor

– De här pengarna kommer att göra stor nytta. Vi väljer att skjuta ut alla efterlängtade miljoner till de verksamheter som behöver det som mest, säger Stefan Pålsson (S), kommunråd.

– När vi antog vår budget var dessa statsbidrag inte presenterade och vi kunde därför inte räkna med de här pengarna. Att vi nu har möjlighet att utöka flera nämnders budget känns jättebra, säger Ella Kardemark (KD), kommunråd.

– De utvalda nämnderna beräknas gå med stora underskott i år. Vi ser därför att den fördelning vi presentar idag är mest rättvis och ger störst positiv effekt, säger Anna Fallkvist (M), kommunråd.

– All personal ute i våra verksamheter gör ett otroligt jobb varje dag. Det känns fantastiskt att nu kunna utöka budget för flera av dessa som har det tufft ekonomiskt. Nu är det upp till nämnderna att själva besluta om vad pengarna ska användas till, säger Urszula Hansson (S), kommunråd.

De utökade generella statsbidragen kommer att delas ut genom tilläggsanslag som slutligen beslutas i kommunfullmäktige.