• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya avgifter för Halmstads kulturskola

Från och med årsskiftet 2024 gäller nya terminsavgifter för Halmstads kulturskola. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden idag. Avgiften har tidigare varit oförändrad sedan 2020.

Från och med den 1 januari 2024 kommer de nya avgifterna på Halmstads kulturskola att vara:

  • 798 kronor per termin för ämneskurs
  • 479 kronor per termin för kör/ensemble
  • 692 kronor per termin för småbarnsrytmik

Övriga avgifter inom kulturskolan är oförändrade.

Ingen höjning sedan 2020

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun beslutade i oktober 2020 att barn- och ungdomsnämnden årligen ska besluta om att justera de antagna avgifterna med procentsats i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per den 1 oktober året innan. Bland annat på grund av pandemin har inte detta har inte gjorts de senaste tre åren. Nu ändras avgifterna enligt tidigare fattat beslut och avgiften kommer att justeras årligen, enligt delegation från kommunfullmäktige.