• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu öppnar Slussen – en hjälp för hemlösa att komma tillbaka

Nattcaféets utökade verksamhet, Slussen startar i dag, den 1 september. Slussen kommer att fylla ett angeläget behov för våra hemlösa invånare genom att vara en sluss på vägen tillbaka till ett eget boende.

Nattcaféet i Halmstad drivs av föreningen Halmstads Kristna Råd. Första september utökar föreningen verksamheten med ”Slussen” där upp emot 6 gäster kan bo i väntan på en egen lägenhet. Verksamheten är en form av utslussningsboende för människor som är motiverade att förändra sin livssituation och planerar för ett eget boende.

Föreningen och kommunen har skrivit ett avtal som styr respektive parts åtagande kring verksamheten. Socialnämnden har beviljat ett utökat föreningsbidrag på 200 000 kr under år 2023 för att användas i den nya verksamheten då den kompletterar nämndens nuvarande verksamhet för att motverka hemlöshet.

Hör Nattcaféets föreståndare berätta mer i SVT:s inslag Länk till annan webbplats..

Invigning av Slussen. Politiker och ledningen för Nattcafeet och Halmstads kristna råd klipper band.

Invigning av Slussen, ett boende för hemlösa som är på väg att få ett eget boende.