• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu förbättras trafiksäkerheten i Flygstadens handelsområde

Den 2 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Flygstadens handelsområde. Totalt påverkas sju platser under perioden maj till november och det innebär tillfälliga störningar i trafiken med begränsad framkomlighet.

Karta över de platser i Flygstaden som byggs om.

Det första och största arbetet under perioden påbörjas 2 maj då ett nytt separat högersvängsfält norrut mot Kustvägen från rondellen vid Kristinebergsvägen byggs. Dessutom upprustas busshållplatserna vid rondellen och det anläggs en bättre passage mellan hållplatserna. Arbetet beräknas vara klart i juli.

Utöver detta kommer även följande åtgärder att göras:

  • ett nytt påfarts-körfält på Karlsrovägen för att underlätta vänstersväng från Västrevångsleden
  • renovering av passage på Kundvägen
  • ny gång och cykelpassage Skallebackavägen
  • upprustning av ett antal busshållplatser

Så påverkas trafiken

Vissa vägar stängs av tillfälligt i samband med ombyggnaderna och då dirigeras trafiken om. Det finns dock risk för köbildningar när arbetet pågår. Trafikanter bör tänka på att planera sin restid eller välja alternativa färdmedel, som till exempel cykel.