• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu byggs en strandnära lekplats på
Östra stranden

Nu börjar arbetet med att bygga en strandnära lekplats på Östra stranden. Lekplatsen kommer att placeras vid Gröningen och om allt går enligt plan kommer lekplatsen stå klar till sommaren.

Illustration av ett lekskepp som kommer att finnas på den nya strandnära lekplatsen.

Illustration av ett lekskepp som kommer att finnas på den nya strandnära lekplatsen.

Lekplatsens tema kommer att vara hav och strand. Lekplatsens utformning, som till stora delar kommer att vara tillgänglighetsanpassad, har bland annat tagits fram i samarbete med barnen på Lineheds förskola, Linehedsskolan och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Ett stort lekskepp, hajhus, surfbräda, karusell och gungor är några av de lekutrustningar som kommer finnas på den nya lekplatsen. Dessutom kommer det finnas väderskydd för soliga dagar, grillplats och bord med bänkar.

Östra stranden bästa placeringen

Placeringen av lekplatsen beslutades i januari 2022 av dåvarande teknik- och fritidsnämnden efter analyserat tre olika platser – Tylösand, Haverdal och Östra stranden.
Östra stranden ansågs vara den bästa placeringen då här redan finns toaletter och goda förbindelser för både bil, buss och cykel. En strandnära lekplats på Östra stranden skapar också en mötesplats med mer tillgänglighet från de östra stadsdelarna då detta är ett område med mindre andel grönyta för invånarna.

Fakta lekplatser

  • I Halmstads kommun finns det 100 lekplatser.
  • Under 2022 renoverades lekplatserna på Elmblads väg (Snöstorp), Skogabygatan (Öster) och Dalagatan (Harplinge).
  • Under 2023 kommer lekplatserna på Neumanns gränd (Söndrum), Andersberg och Rotorp att renoveras.