• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu börjar arkitekttävlingen för Stora torg

Halmstads kommun bjuder nu in till en arkitekttävling med syfte att få fram ett högkvalitativt förslag för gestaltning inför ombyggnationen av Stora torg. Tävlingen startar 20 november och i oktober 2024 ska ett vinnande förslag ha utsetts.

I samband med renoveringen av torggaragets tätskikt har kommunen beslutat att även bygga om Stora torg. Målet är att skapa ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2027.

Arkitekttävling

Tävlingen, som arrangeras tillsammans med organisationen Sveriges arkitekter, kommer ske i tre steg. Först kommer arkitektbyråer att få anmäla sitt intresse och i steg två kommer fyra teams att väljas ut. Dessa fyra team får sedan i uppdrag att presentera varsitt konkret förslag på hur Stora torg kan omgestaltas.

En vinnare utses sedan av en jury bestående av politiker, tjänstepersoner och två personer utsedda av Sveriges arkitekter. Vi kommer även arbeta med olika referensgrupper för att få in synpunkter från invånare. Dessa kommer sedan vara en del av flera underlag för juryns bedömning.
Ett vinnande förslag kommer att utses i oktober 2024.

Invånarnas åsikter viktiga

I våras genomfördes en invånarenkät där man fick lämna åsikter om hur Stora torg uppfattas och önskan om hur torget ska se ut i framtiden. Totalt svarade 2512 personer. Enkäten har legat till grund för både framtagande av vision och målbild men även som underlag till tävlingen.

Enkätsvaren visar att den främsta anledningen till att besöka torget idag är för att besöka butiker kring torget eller för att passera över det. Men även för att ta bussen, parkera sin cykel eller köpa mat från en matvagn.

På frågan om vad som skulle få de svarande att besöka Stora torg oftare efter en ombyggnation nämns att man vill ha en plats att mötas på med mer grönska, restauranger och caféer, fler sittplatser och fler evenemang.

Tidsplan

Under perioden november 2023 – oktober 2024 genomförs arkitekttävlingen för att sedan gå över till projektering. I oktober 2025 påbörjas upphandling och genomförande. Stora torg beräknas vara ombyggt och klart hösten 2027.