• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu är över hälften av Halmstads detaljplaner digitaliserade

I kommunen pågår inom projektet ”digital samhällsbyggnad” just nu ett arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Ett arbete som nu nått halvvägs med cirka 700 klara planer.

Ett modernisering- och tillgängliggörande arbete för att skapa en utvecklad förståelse och möjligheter för kommunens arbetet med detaljplanerna. Ett arbete som har underlättat, skyndat på och förenklat den kommunala arbetsprocessen.

Halmstad ligger i detta arbete i Sverige-framkant och står för tio procent av landets sammanlagda digitalisering. Och på hemmaplan har man nu nått milstolpen - med cirka 700 klara planer.

- Den stora nyttan för kommuninvånarna blir att det blir så mycket enklare att förstå detaljplanens gränser och bestämmelser, säger GIS-ingenjören Martin Adner på Halmstads kommun. Planerna kan hittar man på karta.halmstad.se. Länk till annan webbplats.