• Halmstads webbplatser

Norra utmarkens förskola flyttar till permanenta lokaler

Under onsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att Norra utmarkens förskola ska stänga i augusti och att verksamheten flyttar till Stenstorps förskola.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade idag att säga upp Norra utmarkens förskolas lokaler i förtid. Förskolan är en tillfällig förskola som har bygglov till 2028. Beslutet innebär att verksamheten flyttar från lokalerna i augusti 2024.

Hela verksamheten flyttar till permanenta lokaler på Stenstorps förskola. Förskolan har plats för fyra avdelningar och används idag som en ersättningsförskola när andra förskolor renoveras. Stenstorps förskola kommer att renoveras innan verksamheten öppnar i augusti.

För många förskolor i området

Området runt Norra utmarken och Kärleken växer inte i den takt som det tidigare gjort och antalet barn i förskolan är inte lika stort längre. Halmstads kommun har också byggt flera permanenta förskolor under de senaste åren. Detta innebär att det inte längre finns behov av alla de förskolor som finns i området och av så många tillfälliga lokaler.

Barn- och ungdomsförvaltningen betalar 5,2 miljoner kronor i hyra per år för Norra utmarkens förskola, hyran på Stenstorps förskola är ungefär 6 gånger lägre.

– Halmstad har haft en bra byggtakt på förskolor de senaste åren vilket har inneburit att vi kunnat avveckla många dyra paviljonger. I dessa ekonomiskt ansträngda tider känns det bra att hitta en lösning där verksamheten får riktiga lokaler, till en sjättedel av kostnaden, säger Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.