• Halmstads webbplatser

Mycket på gång i Hagöns naturreservat

Den här veckan startar arbetet med att anlägga en ny våtmark i Hagöns naturreservat. Det innebär att det blir lite stökigt i området – i alla fall dagtid. Framför allt blir det svårt att parkera bilen eftersom reservatets parkeringsplats används under arbetet.

 

Stora maskiner ska schakta bort sandmassor och dumprar att köra dem från platsen. Arbetet väntas pågår i många veckor framöver. Campare och besökare kommer att märka av buller och tunga transporter och parkeringsplatsen blir alltså upptagen. Det är dock bara en liten del av reservatsområdet som berörs.

Vad är det då som händer? Jo, i Hagöns naturreservat finns ett blött område som dikades ut på för många decennier sedan av den gård som då fanns på Hagön. Marken behövdes för odling.

I dag är förhållandena annorlunda och i stället behöver vi våtmarker för att behålla en biologisk mångfald. Av det skälet anlägger nu Halmstads kommun, som förvaltar naturreservatet, en ny våtmark i området. Det är här schaktmaskinerna kommer in.

Massorna kommer till nytta i hamnen

Det igenväxta blöta området ska grävas ut och en stor mängd sand kommer att transporteras bort från området.

– Den ska köras av dumprar till hamnen, där sanden behövs för igenfyllnad. Det är en vinn-vinn-situation. Halmstads kommun hade behövt köpa in sand för många tusentals kronor om inte de båda arbetena hade sammanfallit, berättar Kristian Eno, kommunekolog.

Våtmarken får öppna vattenytor

Genom schaktarbetet ska så mycket av marken grävas ut att det större delen av året kommer att finnas två öppna vattenytor. Detta gynnar allt från insektsliv till fåglar, groddjur och även större djur, och många växter.

– Våtmarken kommer att svämmas över när Fylleån, som ju går förbi reservatet, har högvatten. Den blir som en buffert mot höga vattenflöden, säger Kristian Eno.

Att våtmarken tar emot vatten från Fylleån innebär också att den kan ta hand om och filtrera bort en del av de utsläpp av näringsämnen från lantbruk som sker i ån och som annars hade hamnat i havet.

Inget arbete sker på kvällar, helger och semestern

Arbetet i reservatet ska göras dagtid och på vardagar för att störa så lite som möjligt. På klämdagarna vid vårens storhelger blir det paus.

– Vi vet inte hur lång tid som arbetet kommer att ta men vår förhoppning är att det ska vara klart senast till midsommar. Skulle det behövas mer tid återupptar vi arbetet i augusti. Då stör vi varken besökare, campare eller djur- och växtliv, säger Kristian Eno, kommunekolog.

Restaureringen finansieras till största delen av statliga LONA-bidrag. Dessutom står Naturskyddsföreningen i Halmstad för 10 procent av kostnaden, som beräknas bli cirka 1,3 miljoner kronor.

Den som är nyfiken på den blivande våtmarken kan följa med Kristian Eno på guidad tur där den 3 juli. Läs mer under Naturupplevelser