• Halmstads webbplatser

Markanvisnings­tävling för område intill Lundgrens trädgårdar

Samhällsbyggnadsutskottet fattade i samband med sitt sammanträde i dag beslut om att en markanvisningstävling ska utlysas för fastigheterna Kärven 9-19 samt Kremlan 16-17.

Den karaktäristiska stadsdelen Lundgrens trädgårdar har växt fram under 2020-talet och förtätat de centrala delarna av Halmstad med hundratals nya bostäder. Men några strimmor av obebyggd kommunal mark finns fortfarande kvar i området.

Vid en markanvisningstävling kan kommunen ställa krav på exploatörerna och de tävlingsbidrag som lämnas in. I det aktuella fallet vill samhällsbyggnadsutskottet att exploatörerna ska ta hänsyn till bland annat den arkitektoniska utformningen och hur en kommande exploatör med den framtida bebyggelsen kan bidra till kommunens utveckling utifrån Halmstads kommuns strategi.

Tävlingen annonseras 1 mars på markanvisning.se Länk till annan webbplats.

Det två områdena ligger mellan Lundgrens trädgårdar och ett villaområde, strax öster om centrum.