• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Marcus Eriksson ny förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunstyrelsen har utsett Marcus Eriksson till ny förvaltningschef i Halmstads kommun. Marcus är för närvarande arbetsmarknadschef i Malmö stad och har en lång chefserfarenhet inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

I höst blir det Marcus Eriksson som tar över som förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Uaf, efter att Ewa Kristensson går i pension i sommar. Marcus har mångårig erfarenhet från kommunal, statlig och privat tjänst och han har haft ansvar för bland annat utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor.

– Jag ser det som ett spännande uppdrag att åter få ansvara för utbildningsfrågorna vid sidan av mitt engagemang för arbetsmarknads- och självförsörjningsfrågor, säger Marcus Eriksson.

Tidigare har han bland annat varit verksamhetschef med ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning i Kävlinge kommun samt varit regional skolchef inom Statens institutionsstyrelse.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Marcus Eriksson. Han är en erfaren ledare med bred kompetens. Han har värdefull erfarenhet med sig från arbetsmarknadsområdet, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har drygt 800 anställda och ansvarar för bland annat gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och daglig verksamhet.

Pia Bagge kommer att ta över som tillförordnad förvaltningschef från 14 augusti till 1 oktober i väntan på att Marcus Eriksson tillträder, exakt datum för det är inte klart. Pia har under våren varit tillförordnad förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen i Halmstad.