• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Magnus Wijk blir ny räddningschef i Halmstads kommun

Magnus Wijk har utsetts till ny förvaltningschef för räddningstjänsten i Halmstads kommun. Magnus har en lång bakgrund inom räddningstjänsten i Halmstad och är idag chef med ansvar för personal- och kompetensfrågor.

Magnus Wijk tar över som förvaltningschef på räddningstjänsten när Hans Ekberg går i pension. Magnus är själv utbildad brandman och har haft flera uppdrag sedan starten i Halmstad 1998. Han har bland annat varit brandförman, brandmästare med ansvar övning och utryckning samt chef för larm och ledningscentral. Han ingår i dag i förvaltningens ledningsgrupp och ansvarar bland annat för de strategiska HR-frågorna.


–Jag är mån om att fortsätta arbeta i en organisation som gör skillnad i samhället. Jag ser fram emot att bidra till utveckling både för räddningstjänsten och Halmstads kommun som helhet, säger Magnus Wijk.


Magnus bor med fru och en hemmavarande son i Snöstorp samt en dotter som studerar i USA. Han beskriver sig själv som en nyfiken och engagerad person som värnar god samarbetskultur.


–Räddningstjänsten får en förvaltningschef med gedigen erfarenhet både från räddningstjänsten generellt och med djup kunskap om Halmstads utmaningar, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.


Räddningstjänsten i Halmstad har cirka 175 anställda och förvaltningens främsta uppgifter är att arbeta med förebyggande åtgärder mot brand och olyckor samt operativ räddningstjänst och utryckningsverksamhet. Magnus tillträder sin nya tjänst den 1 oktober 2023.

Beslutet om anställning fattades idag av kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson på uppdrag av kommunstyrelsen.