• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Larmsystemet testas för att skapa trygghet

IPå måndag 7 mars, genomförs test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Signalen testas alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Larmtestet beror inte på omvärldsläget utan är en rutinkontroll av larmsystemet.

Klockan 19.00 testas även larm via RDS-apparat till boende runt Ringhals kärnkraftverk.

- Larmsystemet testas alltid fyra gånger om året. Det är för att skapa en trygghet om att systemet fungerar och att allmänheten kan varnas, om det skulle ske en samhällsstörning, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Bland annat användes utomhussignalen för Viktigt meddelande till allmänheten vid branden i Halmstads oceanhamn 2012.

- Signalen är ett viktigt verktyg för att varna allmänheten om det sker någon olycka eller brand som kan drabba allmänheten. Det kan handla om giftiga utsläpp eller risk före explosioner, säger Hans Ekberg som är förvaltningschef vid räddningstjänsten i Halmstads kommun.

Utomhuslarmet


Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. När faran är över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal.

Signalen provas alltid första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad, klockan 15.00.

Om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA


Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen.

Hör du utomhuslarmet vid annan tidpunkt än när testet utförs, ska du gå inomhus och lyssna på Sveriges radio P4.

Om en allvarlig olycka skulle inträffa vid exempelvis Ringhals kärnkraftverk kommer allmänheten att varnas via kraftiga ljudsändare, så kallade tyfoner, som finns runt Ringhals. Varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA, ljuder enligt nedan: Ton i sju sekunder. Tystnad i 14 sekunder. Ton i sju sekunder, och så vidare. Viktigt meddelandesignalen kan följas av signalen "Faran över" som är en lång ljudsignal under 30 sekunder.

Om VMA i Halland, Viktigt meddelande till allmänheten, på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

About WMA in different languages. Och på lätt svenska Länk till annan webbplats.