• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunstyrelsen föreslår att skjuta på folkomröstningen till valdagen

Kommunstyrelsen beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att skjuta på folkomröstningen om Österskans till de allmänna valen 2022.

Vid ett extrainsatt möte under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skjuta på folkomröstningen om detaljplanen för hotellbygget på Österskans till de allmänna valen den 11 september 2022.

Det extrainsatta kommunstyrelsemötet skulle besluta om vilket material som skulle utgöra underlag vid folkomröstningen den 23 januari 2022. Sverigedemokraterna yrkade på att istället skjuta på folkomröstningen till 11 september 2022 samtidigt som de allmänna valen. Socialdemokraterna ville å sin sida avbryta detaljplanen för Österskans och även ställa in folkomröstningen.

Sverigedemokraternas förslag fick majoritet i kommunstyrelsen med stöd av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Socialdemokraternas förslag gick inte igenom, vilket innebär att detaljplanearbetet för Österskans fortsätter.

Det slutgiltiga beslutet om att ändra datum för folkomröstningen kommer att tas av kommunfullmäktige och planeras komma upp på sammanträdet den 14 december.

- Det har varit en vecka med flera oväntade vändningar, men Allianspartierna har stått fast vid att vi vill slutföra planen och genomföra en folkomröstning. Och nu blir det så, säger Jonas Bergman (M), ordförande.

- Genom att detaljplaneprocessen för Österskans fortsätter möjliggör vi en stadsutveckling som omvandlar en tråkig, ful och otrygg plats till en lockande del av centrum, säger Jenny Axelsson (C), förste vice ordförande.

- Med dagens beslut förhalas en fråga som egentligen kunde avgöras betydligt snabbare.Nu får kommunen lägga mer tid och resurser på en plan som många, bland annat länsstyrelsen, inte tror på, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande.