• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen skruvar på reglerna kring Heltid som norm

Inom kort genomförs förändringar i regelverket kring Heltid som norm inom Halmstads kommun. Förändringarna har kommit till efter samverkan mellan berörda förvaltningar och företrädare för medarbetarna.

Bland annat innebär det att medarbetare kan få längre sammanhängande ledighet och skapar förutsättningar för bättre schemaläggning utifrån verksamhetens behov.

–Vi är inne i en förändringsprocess och vi lär hela tiden nytt och det innebär också att vi förändrar vårt regelverk kring Heltid som norm, säger Charlotte Svensson som är HR-direktör i Halmstads kommun.

Heltid som norm är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och fackförbundet Kommunal. Utgångspunkten för avtalet är att heltidsarbete är avgörande för klara av kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn och att det är en viktig jämställdhetsfråga i den kvinnodominerade välfärdssektorn. Avtalet är en del av flera åtgärder som vidtas för att klara kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn.

Utgå från faktiska förutsättningar

Det nya regelverket, som införs inom kort, arbetar för en mer tillitsbaserad styrning och att dialogen i större utsträckning kan utgå från verksamheternas faktiska förutsättningar där lösningar och hantering kan arbetas fram tillsammans.

–Den handboken vi arbetar med är ett levande dokument som förändras och förfinas genom tätt och nära samarbete tillsammans med de berörda verksamheterna, säger Charlotte Svensson. Det är genom dialog och delaktighet vi arbetar fram förändringar. När förändringarna införs i verksamheterna lär vi oss vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Utgångspunkten för kommunen är att skapa förutsättningar för en god vård, omsorg och service för de som har behov av kommunens tjänster.

Samtidigt är det viktigt för kommunen som arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen över tid, skapa ett hållbart arbetsliv samt att erbjuda tjänster som skapar ekonomisk trygghet och självständighet för de som arbetar inom välfärdsyrken.