• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunens egen doktorand forskar om digitalisering inom socialtjänsten

Cecilia Solis Lovekvist är en av få i Sverige som kan titulera sig kommundoktorand. Cecilia forskar kring digitalisering inom socialtjänsten samtidigt som hon arbetar som verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen i Halmstads kommun – en kombination som är utmanande men samtidigt mycket givande.

Halmstads kommun satsar på forskarutbildningen hälsa och livsstil och nationella forskarskolan Hälsoinnovation för att kunna utveckla socialtjänstens arbete och ta sig an de framtida utmaningarna inom välfärden. Som vår kommundoktorand är Cecilia Solis Lovekvist anställd av kommunen och samtidigt inskriven vid Högskolan i Halmstads forskarutbildning.

Bakgrund Cecilia har en gedigen akademisk bakgrund - socionomexamen och en magisterexamen i socialt arbete med inriktning på verksamhetsutveckling.
Cecilias forskningsprojekt handlar om digitalisering inom socialtjänsten och första studien fokuserar på personalens erfarenheter av införandet av ett verksamhetsstöd, en välfärdsteknik. Det är både en individapp för brukare och en personalapp som används inom tre kommuners LSS-boenden.

- Jag vill till exempel undersöka vilka utmaningar och möjligheter det finns vid införandet och i utvecklingsarbetet. I en kommande studie kommer jag även studera brukarnas erfarenheter av välfärdstekniken som är kopplat till brukarens genomförandeplan, berättar Cecilia Solis Lovekvist.

Forskningens värde för organisation och samhälle

För organisationen, socialförvaltningen, är det tvärvetenskapliga arbetet viktigt. Med en fot i högskolevärlden är steget till samverkan och kunskapsutbyte med andra inom socialt arbete lätt att ta.


- Min forskning och nätverkandet ger oss möjlighet att lära mer om införande av innovationer, teknik, arbetssätt med mera, berättar kommundoktoranden Cecilia. Ur ett socialtjänstperspektiv står välfärden inför många utmaningar. Jag ser att det behövs mer kunskap om hälsoinnovationer, digitalisering och dess effekter på olika målgrupper. Detta kommer i förlängningen hela samhället till del, avslutar Cecilia Solis Lovekvist.


Är du nyfiken på vad en doktorand gör?
Gå in och lyssna på ”Doktorandpodden” Länk till annan webbplats. eller läs mer på webbsidan. Länk till annan webbplats.

Cecilia Lovis Solekvist

Cecilia har en gedigen akademisk bakgrund - socionomexamen och en magisterexamen i socialt arbete med inriktning på verksamhetsutveckling.