• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen ger ekonomiskt stöd till Livräddarna Tylösand

Livräddarna Tylösand får ett ekonomiskt stöd på 360 000 kr av Halmstads kommun för att bedriva sin verksamhet i sommar. Pengarna ska användas till utbildningsplatser för havslivräddning och göra det möjligt för livräddarna att fortsätta det ideella arbetet.

Personal- och ledningsutskottet beslutade under onsdagens sammanträde att bevilja tilläggsanslaget till teknik- och fastighetsnämnden. Pengarna kommer att tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

- Livräddarna är jätteviktiga för att Halmstad ska kunna erbjuda trygga och inbjudande stränder. Vi ser gärna ett fortsatt och långsiktigt samarbete mellan Livräddarna och kommunen för att kunna stärka upp deras arbete även i framtiden, säger Ella Kardemark (KD), ordförande.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.