• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen ett steg närmare ny översiktsplan

Efter hantering i samhällsbyggnadsutskottet är kommunen nu ett steg närmare att anta översiktsplan - Framtidsplan 2050. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 1 mars att anta planen och låta ärendet gå vidare till nästa beslutsinstans. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Nästa beslutsinstans är kommunstyrelsen, som behandlar ärendet den 15 mars. Slutgiltigt beslut om översiktsplanen fattas av kommunfullmäktige den 30 mars. Under båda sammanträdena har de politiska partierna möjligheten att föreslå ändringar innan slutgiltigt beslut tas.