• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kollektivtrafikplan ska ge bättre förutsättningar för hållbart resande

Under dagens sammanträdde meddelade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att de vill att kommunen ska ta fram en Kollektivtrafikplan. Den blir i sådana fall den första av sitt slag i kommunen.

Till skillnad från Region Hallands trafikförsörjningsprogram ska kommunens plan ha fokus på just Halmstads kommun och uppmärksamma kollektivtrafikens roll i vår samhällsplanering.

Planen ska innehålla förslag på åtgärder som behöver vara en del av samhällsplaneringen på både kort- och lång sikt. Enligt förslaget ska planen främst fokusera på de fysiska åtgärder som behövs göras inom de närmsta fem åren, men också ha en utblick mot 2050.

- Vi vill göra allt vi kan för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande i Halmstad. Vi är tydliga både i vår långsiktiga strategi och i våra årliga budgetdokument att vi vill ta nödvändiga steg för en grönare kommun. Att för första gången ta fram en Kollektivtrafikplan är ett bra nästa steg i det arbetet, säger Urszula Hansson (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Under dagens utskottssammanträde lade Vänsterpartiet två tilläggsyrkanden i anslutning till planen, bland annat ett med en uppmaning att kommunen ska utreda möjligheterna att på sikt införa spårvagn i Halmstad. I sitt andra yrkande lyfte Vänsterpartiet att de vill att kollektivtrafikplanen ska resonera kring och föreslå hur kommunen kan arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken för att få fler att resa kollektivt.

Yrkandena röstades ner av de andra partierna i utskottet, bland annat med hänvisning till att man väntar med eventuella yrkanden till dess att förslaget är framtaget.